נפתרה: שיטת הקסם של Python __div__

שיטת הקסם __div__ בפייתון עלולה לגרום לבעיות בעת חלוקת שני מספרים שלמים שאינם שווים. זה יכול להוביל לתוצאות בלתי צפויות, כגון חלק שלם באפס.

The __div__ magic method is used to implement division in Python. It is invoked when the / operator is used on two operands, and it returns the result of the division.

שורת קוד זו מפעילה את שיטת הקסם __div__ לביצוע חלוקה על שני אופרנדים. תוצאת החלוקה מוחזרת.

מה זה _div_

?

הפונקציה div ב- Python מחזירה את החלוקה של שני מספרים.

שיטות

ישנן שיטות רבות ושונות בפייתון. כמה מהשיטות הנפוצות ביותר מפורטות להלן.

def: זוהי פונקציה שלוקחת ארגומנט אחד או יותר. הפונקציה תחזיר ערך.

print: זה מדפיס את מחרוזת הטקסט למסך.

if: זה בודק אם תנאי הוא אמיתי. אם כן, הקוד בתוך בלוק if יבוצע, אחרת הוא לא יבוצע.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה