נפתרה: קרא לפונקציה עם פרמטרים inm tkinter buttion

הבעיה העיקרית היא שהפונקציה לא תיקרא עם המספר הנכון של ארגומנטים.

In Python, you can call a function with parameters in a Tkinter button by using the command attribute of the button. For example, if you have a function named my_func that takes two parameters, you can call it like this:

button = tkinter.Button(root, text="Click me", command=lambda: my_func(param1, param2))

בקוד זה נוצר כפתור שבלחיצה עליו יקרא לפונקציה my_func עם הפרמטרים param1 ו- param2.

טקינטר

Tkinter הוא ערכת כלים GUI עבור Python. הוא מספק ממשק פשוט וקל לשימוש ליצירת ממשקי משתמש גרפיים. ניתן להשתמש ב-Tkinter ליצירת יישומים כגון תפריטים אינטראקטיביים, תיבות דו-שיח וחלונות.

העבר טיעונים ל-Button עם Tkinter

ב- Python, אתה יכול להשתמש במילת המפתח pass כדי לקרוא לפונקציה מבלי לספק ארגומנטים. זה שימושי כאשר אתה רוצה לקרוא לפונקציה עם ארגומנטים ספציפיים, אבל אתה לא יודע מה הם.

כדי לקרוא לפונקציה עם ארגומנטים ספציפיים, אתה יכול להשתמש במילת המפתח argv.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה