נפתרה: קודים לסטטיסטיקה מסקנת בפיתון

הבעיה העיקרית הקשורה לקודים לסטטיסטיקות מסקנות ב-Python היא שיכול להיות קשה להבין ולפרש את התוצאות. Python היא שפה רבת עוצמה, אבל זה יכול להיות קשה לקרוא ולהבין את הקוד המשמש לסטטיסטיקות מסקנות. בנוסף, קיימות חבילות רבות ושונות עבור סטטיסטיקות מסקנות ב- Python, מה שעלול להקשות על הבחירה הנכונה עבור ניתוח מסוים. לבסוף, ייתכן שחלק מהחבילות הללו אינן מעודכנות או אמינות כמו אחרות, לכן חשוב לבצע מחקר לפני השימוש בהן.

1. Chi-Square Test of Independence: 
from scipy.stats import chi2_contingency
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(observed)

2. One-Way ANOVA: 
from scipy import stats 
F, p = stats.f_oneway(sample1, sample2, sample3) 
  
3. Pearson’s Correlation Coefficient: 
from scipy.stats import pearsonr 
corr, _ = pearsonr(x, y)

שורה 1: שורה זו מייבאת את הפונקציה chi2_contingency מספריית scipy.stats, ולאחר מכן משתמשת בה כדי לחשב מבחן צ'י ריבוע של עצמאות על הנתונים הנצפים. התוצאות של בדיקה זו מאוחסנות במשתנים chi2, p, dof וצפוי.

שורה 2: שורה זו מייבאת את הפונקציה f_oneway מספריית scipy, ולאחר מכן משתמשת בה כדי לחשב ANOVA חד כיווני על שלוש דוגמאות (sample1, sample2, sample3). התוצאות של בדיקה זו מאוחסנות במשתנים F ו-p.

שורה 3: שורה זו מייבאת את פונקציית pearsonr מספריית scipy.stats, ולאחר מכן משתמשת בה כדי לחשב את מקדם המתאם של פירסון בין שני משתנים (x ו-y). התוצאות של בדיקה זו מאוחסנות במשתנים corr ו-_.

מהי סטטיסטיקה מסקנתית

סטטיסטיקה מסקנת היא ענף של סטטיסטיקה המשתמשת בנתונים ממדגם כדי להסיק מסקנות או הכללות לגבי אוכלוסייה. זה כרוך בהסקת מסקנות לגבי אוכלוסייה על סמך הנתונים שנאספו ממדגם. ב-Python, ניתן להשתמש בסטטיסטיקה מסקנת להסקת מסקנות וביצוע תחזיות באמצעות טכניקות שונות כגון בדיקת השערות, ניתוח מתאם, ניתוח רגרסיה ועוד. טכניקות אלו מאפשרות לנו להפיק תובנות משמעותיות מהנתונים שלנו ועוזרות לנו לקבל החלטות טובות יותר.

סוגי סטטיסטיקות מסקנות

ב-Python, ישנם מספר סוגים של סטטיסטיקות מסקנות שניתן להשתמש בהן כדי לנתח נתונים. אלה כוללים מבחני t, ANOVA, מבחני כי-ריבוע, מבחני מתאם וניתוח רגרסיה. מבחני T משמשים להשוואת האמצעים של שתי קבוצות או יותר של נתונים. ANOVA משמש להשוואת האמצעים של מספר קבוצות נתונים. מבחני צ'י ריבוע משמשים לבדיקת קשרים בין משתנים קטגוריים. מבחני מתאם מודדים את החוזק והכיוון של קשר ליניארי בין שני משתנים. לבסוף, ניתוח רגרסיה משמש לניבוי משתנה תלוי מתוך משתנה בלתי תלוי אחד או יותר.

איך כותבים סטטיסטיקות מסקנות

סטטיסטיקה מסקנת היא ענף של סטטיסטיקה המשתמשת בנתונים ממדגם כדי להסיק מסקנות לגבי האוכלוסייה ממנה נלקח המדגם. ב-Python, ניתן לבצע סטטיסטיקות מסקנות באמצעות ספריות שונות כגון SciPy, StatsModels ו-NumPy.

כדי לבצע סטטיסטיקות מסקנות ב-Python, תצטרכו לייבא תחילה את הספריות הדרושות ולאחר מכן להשתמש בפונקציות כגון mean(), median(), mode(), variance(), סטיית תקן(), t-test(), chi -square test() וכו'. לדוגמה, אם תרצה לחשב את הממוצע של מערך נתונים נתון, תוכל להשתמש בפונקציה mean() מ-NumPy:

ייבא numpy כ- np
נתונים = [1,2,3,4]
mean_value = np.mean(data)
print(mean_value) # פלט: 2.5

הודעות קשורות:

השאירו תגובה