נפתרה: צור מחשבון פשוט בפיתון

הבעיה העיקרית הקשורה ליצירת מחשבון פשוט ב-Python היא שיכול להיות קשה לכתוב את הקוד בצורה נכונה. Python היא שפה רבת עוצמה, אבל זה יכול להיות קשה למתחילים להבין ולהשתמש. בנוסף, שגיאות קידוד יכולות להוביל לתוצאות שגויות או להתנהגות בלתי צפויה. יתר על כן, כתיבת קוד עבור פעולות מורכבות יותר כגון חלוקה או שורשים מרובעים עשויה לדרוש ידע נוסף במתמטיקה ואלגוריתמים. לבסוף, איתור באגים בקוד יכול להיות גם גוזל זמן ומאתגר.

# This program adds two numbers 
num1 = float(input("Enter first number: ")) 
num2 = float(input("Enter second number: ")) 
  
# Adding the two numbers 
sum = num1 + num2 
  
# Display the sum 
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(num1, num2, sum))

# שורה 1: תוכנית זו מוסיפה שני מספרים
# שורה 2: num1 מוקצה הערך של קלט צף מהמשתמש
# שורה 3: num2 מוקצה הערך של קלט צף מהמשתמש
# שורה 5: הסכום של num1 ו- num2 מחושב ומאוחסן בסכום המשתנה
# שורה 7: הסכום של num1, num2 ו-sum מודפסים למסוף באמצעות עיצוב מחרוזת

אופרטורים אריתמטיים בפייתון

אופרטורים אריתמטיים משמשים לביצוע פעולות מתמטיות על ערכים מספריים (קבועים ומשתנים). Python תומך באופרטורים האריתמטיים הבאים:

– הוספה (+): מוסיף שני אופרנדים.
– חיסור (-): מוריד את האופרנד השני מהראשון.
– כפל (*): מכפיל שני אופרנדים.
– חלוקה (/): מחלק את האופרנד הראשון בשני.
– מודולוס (%): מחזירה את יתרת חלוקת האופרנד הראשון בשני.
– מעריך (**): מעלה מספר לחזקה שצוינה במספר אחר.
– חלוקת קומה (//): מחלק ומחזיר רק את החלק השלם של תוצאת חלוקה, תוך ביטול כל חלק שבר.

איך מכינים מחשבון פשוט?

יצירת מחשבון פשוט ב-Python היא דרך מצוינת ללמוד את יסודות התכנות. הנה איך לעשות את זה:

1. התחל ביצירת פונקציה שתיקח שני מספרים כארגומנטים ותחזיר את תוצאת החישוב. לדוגמה, אם ברצונך להוסיף שני מספרים, הפונקציה שלך עשויה להיראות כך:
def add(num1, num2):
החזר num1 + num2
2. צור לולאה שתאפשר למשתמש להמשיך להזין מספרים עד שיכניסו 'q' או 'quit'. לולאה זו צריכה גם להדפיס את התוצאה של כל חישוב תוך כדי.
בעוד נכון:
num1 = input("הזן את המספר הראשון (או q כדי להפסיק): ")

אם num1 == 'q' או num1 == 'quit':
לשבור

num2 = input("הזן מספר שני: ")

תוצאה = add(int(num1), int(num2))

print("התוצאה היא", תוצאה)
3. לבסוף, שאלו את המשתמש איזו פעולה הוא ירצה לבצע והתקשר לפונקציה המתאימה על סמך תשובתו. לדוגמה:
operation = input("איזו פעולה תרצה לבצע? (+, -, *, /): ")
אם הפעולה == "+":
תוצאה = add(int(num1), int(num2))
מבצע elif == "-":
    result = subtract(int(num1), int(num2))
    # וכו…

הודעות קשורות:

השאירו תגובה