נפתרה: פיתון נרתיק להחליף

הבעיה העיקרית הקשורה ל-swap case ב- Python היא שהוא לא מטפל נכון בתווי Unicode. בעת שימוש בשיטת str.swapcase() היא פועלת רק על תווי ASCII ולא תעבוד כהלכה עם תווי Unicode. זה יכול להוביל לתוצאות בלתי צפויות כאשר מנסים להחליף את האותיות של מחרוזת המכילה תווים שאינם ASCII.

def swap_case(s): 
    return s.swapcase() 
  
# Driver program 
s = "This is a Sample String"
print(swap_case(s))

# שורה 1: זוהי הגדרת פונקציה בשם 'swap_case' שמקבלת פרמטר אחד, 's'.
# שורה 2: שורה זו מחזירה את התוצאה של שיטת המחרוזת 'swapcase()' שתחליף את כל האותיות הגדולות לאותיות קטנות ולהיפך.
# שורה 5: זוהי הצהרת משתנה, המקצה את המחרוזת "This is a Sample String" למשתנה 's'.
# שורה 6: שורה זו קוראת לפונקציה 'swap_case', ומעבירה את המשתנה 's' כארגומנט. הפלט של פונקציה זו יודפס למסוף.

פונקציית swapcase()

הפונקציה swapcase() ב- Python משמשת להמרת כל התווים האותיים לאותיות קטנות וכל התווים הקטנים לאותיות רישיות במחרוזת נתונה. פונקציה זו אינה משנה את המחרוזת המקורית, במקום זאת היא מחזירה מחרוזת חדשה עם המקרים המוחלפים. לדוגמה, אם יש לנו מחרוזת "Hello World", הפלט של swapcase() יהיה "hELLO wORLD".

איך כותבים פונקציית Swapcase ב-Python

פונקציית Swapcase ב- Python היא פונקציה שלוקחת מחרוזת כארגומנט ומחזירה את אותה מחרוזת עם כל התווים שלה מוחלפים בין אותיות רישיות לקטנות.

כדי לכתוב פונקציית Swapcase ב-Python, אתה יכול להשתמש בשיטת str.swapcase() המובנית. שיטה זו לוקחת ארגומנט מחרוזת יחיד ומחזירה את אותה מחרוזת עם כל התווים שלה מוחלפים בין אותיות רישיות לקטנות.

לדוגמה, אם יש לך מחרוזת "Hello World", קריאה ל-str.swapcase() תחזיר את "HELLO WORLD".

הנה דוגמה כיצד לכתוב פונקציית Swapcase ב-Python:

def swap_case(מחרוזת):
return string.swapcase()

print(swap_case(“Hello World”)) # פלט: HELLO WORLD

הודעות קשורות:

השאירו תגובה