נפתרה: פיתון המרת מספר עם פסיק ועשרוני לצוף

הבעיה העיקרית בהמרת מספר עם פסיק ועשרוני לצוף היא שייתכן שהמספר לא מעוגל נכון. זה יכול לגרום לתוצאות בלתי צפויות כאשר מנסים לבצע חישובים או לבצע השוואות.

number = "1,000.00"
float(number.replace(",", ""))

השורה הראשונה יוצרת משתנה מחרוזת בשם "מספר" ומקצה לו את הערך "1,000.00". השורה השנייה ממירה את משתנה המחרוזת "מספר" למשתנה צף על ידי הסרת תווי הפסיק והחזרת התוצאה כצף.

מספרים עשרוניים

ב-Python, מספרים עשרוניים מיוצגים על ידי המודול העשרוני. כדי ליצור מספר עשרוני, אתה משתמש בפונקציה Decimal() . לדוגמה, כדי ליצור מספר השווה ל-10.5, תשתמש בפונקציה Decimal() ותעביר את הערך 10.5 כארגומנט.

כדי להמיר מספר עשרוני לייצוג מחרוזת, אתה יכול להשתמש בפונקציה str() . לדוגמה, אם תרצה להדפיס את המחרוזת "10.5", היית משתמש בפונקציה str() ומעביר את הערך 10.5 כארגומנט.

סוג צף

סוג צף הוא סוג נתונים ב-Python המאחסן מספרים ממשיים. ניתן להשתמש בו עבור משתנים המאחסנים ערכים מספריים, כגון גיל, שכר וטמפרטורה.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה