נפתרה: בדוק פיתון אם אין או ריק

הבעיה העיקרית בבדיקה אם רשימה לא ריקה היא שהיא יכולה להיות איטית.

if not None or not '': print('Not empty!')

התנאי הראשון הוא אם "לא None", אשר מוערך כ-True. התנאי השני הוא "או לא", שגם הוא מוערך כ-True. לכן, הביטוי כולו מוערך ל-True והמשפט ה-print מבוצע.

לא אף אחד

ב-Python, "לא אף אחד" הוא ביטוי בוליאני המוערך ל-True אם יש לפחות פריט אחד ברשימה, ו- False אחרת.

איך: לרוקן בפיתון

ריק (עצמי):
עבור i in range(len(self)):
עצמי[i] = ”

הודעות קשורות:

השאירו תגובה