ઉકેલાયેલ: html માં ખાલી

HTML માં _blank સાથે મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તેનો કોઈ વ્યાખ્યાયિત અર્થ નથી. તેનો ઉપયોગ કોઈપણ ટેક્સ્ટ અથવા નંબરને રજૂ કરવા માટે થઈ શકે છે, જે વેબસાઈટ ડિઝાઇન કરતી વખતે સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે.

<a href="http://www.example.com" target="_blank" rel="noopener">Link</a>

આ કોડ લાઇન "http://www.example.com" વેબસાઇટની લિંક બનાવે છે. જ્યારે લિંક પર ક્લિક કરવામાં આવે છે, ત્યારે વેબસાઇટ નવી બ્રાઉઝર વિંડો અથવા ટેબમાં ખુલશે.

HTML એ લક્ષ્ય વિશેષતા

HTML લક્ષ્ય વિશેષતા એ એક ટેગ છે જે ચોક્કસ બ્રાઉઝર અથવા ઉપકરણનો ઉલ્લેખ કરે છે જેના માટે દસ્તાવેજ પ્રદર્શિત થવો જોઈએ.

_blank સાથે સમસ્યાઓ

HTML માં _blank નો ઉપયોગ કરવામાં થોડી સમસ્યાઓ છે. પ્રથમ, તેની કોઈ વ્યાખ્યાયિત પહોળાઈ અથવા ઊંચાઈ નથી, તેથી તેનો ઉપયોગ અન્ય ઘટકો માટે કન્ટેનર તરીકે કરી શકાતો નથી. બીજું, બ્રાઉઝર્સ _blank એલિમેન્ટની અંદરની કોઈપણ સામગ્રીને અવગણશે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો