હલ: નામ અને આઈડી html વચ્ચેનો તફાવત

નામ અને આઈડી એચટીએમએલ વચ્ચેના તફાવતને લગતી મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે બંનેનો ઉપયોગ વેબ પૃષ્ઠમાં ઘટકોને ઓળખવા માટે થાય છે, પરંતુ તેમના હેતુઓ અલગ છે. નામ વિશેષતાનો ઉપયોગ ફોર્મ તત્વો માટે થાય છે, જ્યારે id વિશેષતાનો ઉપયોગ સ્ટાઇલ અને સ્ક્રિપ્ટીંગ માટે થાય છે. વેબ પેજ પર કોઈ તત્વ પસંદ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે આ મૂંઝવણમાં પરિણમી શકે છે, કારણ કે તે સ્પષ્ટ ન હોઈ શકે કે કઈ વિશેષતાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વધુમાં, જો બે ઘટકોનું નામ અથવા આઈડી સમાન હોય, તો આ સ્ક્રિપ્ટીંગ અથવા સ્ટાઇલમાં સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે.

 attributes

The name and id attributes are both used to identify HTML elements. The main difference between the two is that the name attribute is used to reference form data after a form is submitted, while the id attribute is used by JavaScript and CSS to manipulate specific elements on a page. Additionally, an element can have multiple names but only one unique id.

લાઇન 1:
"લક્ષણો" - આ એક HTML તત્વના ગુણધર્મોનો સંદર્ભ આપવા માટે વપરાતો કીવર્ડ છે.

લાઇન 2:
"નામ અને આઈડી લક્ષણો બંનેનો ઉપયોગ HTML ઘટકોને ઓળખવા માટે થાય છે." - નામ અને આઈડી એટ્રિબ્યુટ્સ એ બે અલગ-અલગ પ્રકારના એટ્રિબ્યુટ્સ છે જેનો ઉપયોગ HTML એલિમેન્ટને ઓળખવા માટે થઈ શકે છે.

લાઇન 3:
"બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે નામ એટ્રિબ્યુટનો ઉપયોગ ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી ફોર્મ ડેટાને સંદર્ભિત કરવા માટે થાય છે, જ્યારે id એટ્રિબ્યુટનો ઉપયોગ JavaScript અને CSS દ્વારા પૃષ્ઠ પરના ચોક્કસ ઘટકોને ચાલાકી કરવા માટે થાય છે." - નામ અને id વિશેષતાઓ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે નામ વિશેષતાનો ઉપયોગ સબમિશન પછી ફોર્મ ડેટાને સંદર્ભિત કરવા માટે થઈ શકે છે, જ્યારે id વિશેષતાનો ઉપયોગ JavaScript અને CSS સ્ક્રિપ્ટ્સ દ્વારા પૃષ્ઠ પરના ચોક્કસ ઘટકોને ચાલાકી કરવા માટે કરી શકાય છે.

લાઇન 4:
"વધુમાં, એક તત્વના બહુવિધ નામો હોઈ શકે છે પરંતુ માત્ર એક અનન્ય આઈડી હોઈ શકે છે." - વધુમાં, HTML તત્વ તેની સાથે સંકળાયેલા બહુવિધ નામો ધરાવી શકે છે, પરંતુ તેની પાસે માત્ર એક અનન્ય ઓળખકર્તા (id) હોવો જોઈએ.

નામનું લક્ષણ શું છે

HTML માં નામ વિશેષતાનો ઉપયોગ HTML દસ્તાવેજની અંદરના તત્વને ઓળખવા માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ફોર્મ તત્વો જેમ કે ઇનપુટ, સિલેક્ટ અને ટેક્સટેરિયા સાથે તેમના માટે અનન્ય ઓળખકર્તા બનાવવા માટે થાય છે. આ ઓળખકર્તાનો ઉપયોગ પછી JavaScript અથવા CSS કોડમાં ઘટકનો સંદર્ભ આપવા માટે થઈ શકે છે. વધુમાં, નામ એટ્રિબ્યુટનો ઉપયોગ એલિમેન્ટ વિશે વધારાની માહિતી પ્રદાન કરવા માટે થઈ શકે છે જે કદાચ પૃષ્ઠ પર જ દૃશ્યમાન ન હોય.

ID વિશેષતા શું છે

HTML માં ID એટ્રિબ્યુટ એ એક ઓળખકર્તા છે જેનો ઉપયોગ વેબ પૃષ્ઠની અંદર એક તત્વને અનન્ય રીતે ઓળખવા માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ ઘટકોને એકસાથે લિંક કરવા માટે થઈ શકે છે, જેમ કે લેબલને તેના અનુરૂપ ફોર્મ ફીલ્ડ સાથે લિંક કરવું અથવા તેની સંબંધિત સામગ્રી સાથે મથાળાને લિંક કરવું. આઈડી પેજની અંદર અનન્ય હોવા જોઈએ અને એક કરતા વધુ વખત ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ નહીં.

નામ અને ID વચ્ચેનો તફાવત

નામ અને ID બંને એટ્રિબ્યુટ છે જેનો ઉપયોગ HTML તત્વોને ઓળખવા માટે થાય છે. બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે IDનો ઉપયોગ પૃષ્ઠ પર માત્ર એક જ વાર થઈ શકે છે, જ્યારે નામનો ઉપયોગ ઘણી વખત થઈ શકે છે. ID એ નામ કરતાં પણ વધુ ચોક્કસ છે, કારણ કે તેનો ઉપયોગ સ્ટાઇલ અથવા સ્ક્રિપ્ટિંગ હેતુઓ માટે એક જ ઘટકને લક્ષ્ય બનાવવા માટે થઈ શકે છે. વધુમાં, ID એક અક્ષરથી શરૂ થવી જોઈએ અને તેમાં કોઈપણ જગ્યાઓ હોઈ શકતી નથી, જ્યારે નામોમાં આ પ્રતિબંધો નથી.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો