ઉકેલાયેલ: JS શબ્દમાળામાંથી છેલ્લું અક્ષર દૂર કરે છે

મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે JS પાસે આ કરવા માટે બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન નથી. તમે substr() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ તે છેલ્લા અક્ષરને દૂર કરવાને બદલે આપેલ સ્થાન પર સ્ટ્રિંગને કાપી નાખશે.

var str = "Hello world!";

str = str.substring(0, str.length - 1);

આ કોડ લાઇન "હેલો વર્લ્ડ!" શબ્દમાળા લેવા માટે કહી રહી છે. અને એક નવી સ્ટ્રિંગ બનાવો જે મૂળ સ્ટ્રિંગની સબસ્ટ્રિંગ છે. નવી સ્ટ્રિંગ મૂળ સ્ટ્રિંગના 0 ઇન્ડેક્સથી શરૂ થશે અને મૂળ સ્ટ્રિંગ માઇનસ 1ના છેલ્લા ઇન્ડેક્સ પર સમાપ્ત થશે.

getattr કાર્ય

JavaScript માં getattr ફંક્શન ઑબ્જેક્ટ પરની પ્રોપર્ટીની કિંમત પરત કરે છે.

var obj = { નામ: "જ્હોન", ઉંમર: 30 }; console.log(obj.name); // John console.log(obj.age); // 30

એટ્રિબ્યુટ એરર

AtributteError એ એક પ્રકારની ભૂલ છે જે અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા ઑબ્જેક્ટની મિલકત અથવા પદ્ધતિને ઍક્સેસ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે થાય છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો