ઉકેલાયેલ: રેન્ડમ બુલિયન મેળવો

ગેટ રેન્ડમ બુલિયન સાથેની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે સુરક્ષિત નથી. સર્વરની ઍક્સેસ ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિ મનસ્વી બુલિયન મૂલ્યો જનરેટ કરી શકે છે.

var randomBoolean = Math.random() >= 0.5;

આ કોડ લાઇન "રેન્ડમબુલિયન" ચલને રેન્ડમ બુલિયન મૂલ્ય અસાઇન કરે છે. બુલિયન મૂલ્ય કાં તો સાચું અથવા ખોટું છે, અને તે Math.random() ફંક્શન દ્વારા જનરેટ થાય છે. આ ફંક્શન 0 અને 1 ની વચ્ચે રેન્ડમ નંબર આપે છે, અને જો આ સંખ્યા 0.5 કરતા વધારે અથવા બરાબર હોય, તો બુલિયન મૂલ્ય સાચું હશે. નહિંતર, તે ખોટું હશે.

વર્ગ શું છે

?

JavaScript માં ક્લાસ એ ઑબ્જેક્ટ બનાવવા માટેનો નમૂનો છે.

વર્ગો વિસ્તૃત કરો

એક્સ્ટેન્ડ ક્લાસ એ JavaScript ની એક વિશેષતા છે જે તમને તમારા કોડમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા કસ્ટમ વર્ગો બનાવવા દે છે. જો તમારે કસ્ટમ પ્રકાર બનાવવાની જરૂર હોય અથવા જો તમારે હાલના પ્રકારમાં ચોક્કસ કાર્યક્ષમતા ઉમેરવાની જરૂર હોય તો આ ઉપયોગી થઈ શકે છે.

JavaScript માં એક્સ્ટેન્ડ ક્લાસ બનાવવા માટે, તમારે પહેલા extend.js નામની નવી ફાઈલ બનાવવાની અને નીચેનો કોડ ઉમેરવાની જરૂર છે:

var MyClass = function(){}; MyClass.prototype = {}; MyClass.extend = function(other){ this.prototype = other.prototype; };

આગળ, તમારે તમારા નવા વર્ગના ગુણધર્મો અને પદ્ધતિઓ વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે. તમે MyClass ઑબ્જેક્ટના પ્રોટોટાઇપ ઑબ્જેક્ટમાં ગુણધર્મો અને પદ્ધતિઓ ઉમેરીને આ કરો છો. અહીં એક ઉદાહરણ છે:

MyClass.prototype._myMethod = function(){}; MyClass.prototype._anotherMethod = function(){}; MyClass.extend({ _myMethod : function(){}, _anotherMethod : function(){} });

છેલ્લે, તમારે તમારા કોડમાં નીચેની લાઇન ઉમેરીને JavaScript કમ્પાઇલર સાથે તમારા નવા વર્ગની નોંધણી કરવાની જરૂર છે:

MyClass._register = function(){};

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો