ઉકેલાયેલ: __sub__

__sub__ ની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તેનો ઉપયોગ પેટા પ્રકાર બનાવવા માટે થઈ શકે છે જે મૂળ પ્રકાર સાથે સુસંગત નથી.

વધારે વાચો

ઉકેલાયેલ: ટેન્સરફ્લોમાં જ્યુપીટર નોટબુકમાં જીપીયુને અક્ષમ કરો

મોટા ડેટા સેટ્સ પર ગણતરીઓને વેગ આપવા માટે GPU એ એક શક્તિશાળી સાધન છે. જો કે, પ્રદર્શન સુધારવા માટે કેટલીકવાર GPU ને અક્ષમ કરવું જરૂરી બની શકે છે. મર્યાદિત સંસાધનો સાથે લેપટોપ અથવા ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર પર ટેન્સરફ્લોનો ઉપયોગ કરતી વખતે GPU ને અક્ષમ કરવાનું એક સામાન્ય કારણ છે. મોબાઇલ ઉપકરણ પર ટેન્સરફ્લોનો ઉપયોગ કરતી વખતે GPU ને અક્ષમ કરવાથી કાર્યક્ષમતામાં પણ સુધારો થઈ શકે છે.

વધારે વાચો

ઉકેલાયેલ: લૂપ માટે ઇનલાઇન

લૂપ્સ માટે ઇનલાઇનની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે કમ્પાઇલરને કોડ જનરેટ કરવા માટેનું કારણ બની શકે છે જે વાંચવા અને સમજવામાં મુશ્કેલ છે. આ તમારા પ્રોગ્રામમાં ભૂલો તરફ દોરી શકે છે.

વધારે વાચો

ઉકેલાયેલ: plt.text પૃષ્ઠભૂમિ આલ્ફા

plt.text પૃષ્ઠભૂમિ આલ્ફા સાથે મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે ટેક્સ્ટને વાંચવામાં મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. જ્યારે પૃષ્ઠભૂમિ આલ્ફા મૂલ્ય 1 પર સેટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ટેક્સ્ટ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક હશે, જે તેને જોવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. જ્યારે પૃષ્ઠભૂમિ આલ્ફા મૂલ્ય 0 પર સેટ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ટેક્સ્ટ સંપૂર્ણપણે અપારદર્શક હશે, એટલે કે તે સંપૂર્ણપણે દૃશ્યમાન હશે.

plt.text(0.5, 0.5, 'text', alpha=0.3)

વધારે વાચો

ઉકેલાયેલ: પાયથોનમાં સેલેનિયમનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ પૃષ્ઠોને કેવી રીતે સ્ક્રેપ કરવું

પાયથોનમાં સેલેનિયમનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ પૃષ્ઠોને સ્ક્રેપ કરવાની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે તમને જોઈતા પરિણામો મેળવવા માટે સમય માંગી શકે છે અને મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.

હું પાયથોનમાં સેલેનિયમનો ઉપયોગ કરીને બહુવિધ પૃષ્ઠોને ઉઝરડા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. મેં નીચેના કોડનો પ્રયાસ કર્યો છે પરંતુ તે ફક્ત પ્રથમ પૃષ્ઠને સ્ક્રેપ કરે છે. હું તેને બધા પૃષ્ઠોને કેવી રીતે ઉઝરડા કરી શકું?

વધારે વાચો