ઉકેલાયેલ: કોડ%3DH18 desc%3D%22સર્વર વિનંતી વિક્ષેપિત%22 ડીજેંગો

core.exceptions.Http404

સર્વર ભૂલ દ્વારા વિનંતી વિક્ષેપિત થઈ હતી.

-admin.py runserver

If you are running Django on a development server and you get an error code that says "Server Request Interrupted", it means that the server was unable to process your request. This can happen for a number of reasons, including if the server is overloaded or if there is an error in your code.

Heroku Django Gunicorn ભૂલ H18

Gunicorn સર્વરનો ઉપયોગ કરીને Heroku પર Django એપ્લિકેશન જમાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે આ ભૂલ આવી શકે છે. ભૂલ સામાન્ય રીતે psycopg2 લાઇબ્રેરી પર ગુમ થયેલ નિર્ભરતાને કારણે થાય છે.

સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, તમે નીચેના આદેશનો ઉપયોગ કરીને તમારા Heroku ઉદાહરણ પર psycopg2 ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો:

$ heroku addons: python-psycopg2 ઉમેરો

psycopg2 ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી, તમે નીચેના આદેશનો ઉપયોગ કરીને તમારી Django એપ્લિકેશનને ફરીથી જમાવી શકો છો:

$ heroku જમાવટ -app my-django

વિનંતી વિક્ષેપિત

જ્યારે Django માં વિનંતી વિક્ષેપિત થાય છે, ત્યારે વિનંતી ઑબ્જેક્ટ None પર સેટ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે વિનંતી રદ કરવામાં આવી છે અને તેના પર આગળ કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે નહીં.

જો તમે વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગતા હો, તો તમારે ફરીથી process_request() ને કૉલ કરવો જોઈએ.

ડિબગીંગ "H18 સર્વર વિનંતી વિક્ષેપિત" ભૂલો

ડીબગીંગ "H18 સર્વર વિનંતી વિક્ષેપિત" Django માં ભૂલો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. H18 સર્વર તરફથી પ્રતિસાદની રાહ જોતી વખતે આ ભૂલોનું સૌથી સામાન્ય કારણ સમયસમાપ્તિ છે. આ ભૂલોને ડીબગ કરવા માટે, તમારે સમયસમાપ્તિના સ્ત્રોતને ઓળખવાની અને તેને ઉકેલવા માટે કાર્ય કરવાની જરૂર પડશે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો