ઉકેલાયેલ: મેટા જેંગોને અનુક્રમણિકા

ત્યાં કોઈ મેટા જેંગો ઇન્ડેક્સ નથી.

-admin

I am trying to add an index to my Django model. I have tried using the <code>db_index=True</code> and <code>index_together</code> fields, but they don't seem to work. I have also tried using the <code>Meta</code> class, but it doesn't seem to work either. 
<blockquote>
<p><strong><em><a href="https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/models/options/#indexes" rel="nofollow noreferrer">https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/models/options/#indexes</a></em></strong></p>
<p><strong><em><a href="https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/models/" rel="nofollow noreferrer">https://docs.djangoproject.com/en/dev//ref//models//options/#db-indexes</a></em></strong></p>
<p><strong><em><a href="https://stackoverflow.com/?q=add+an+index+in+Django">add an index in Django</a></em></strong></p>
<p><strong><em>(and many more)</em></strong>. </p>
</blockquote>

ઉપરનો કોડ જેંગો મોડેલમાં ઇન્ડેક્સ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. આ db_index=True અને index_together ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તેઓ કામ કરતા હોય તેવું લાગતું નથી. આ Meta વર્ગનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તે પણ કામ કરતું હોય તેવું લાગતું નથી.

મોડલ ઇન્ડેક્સ સંદર્ભ

મૉડલ ઇન્ડેક્સ રેફરન્સ એ મૉડલમાં એક ફીલ્ડ છે જે મૉડલ ઇન્સ્ટન્સના અનન્ય ઓળખકર્તાને સ્ટોર કરે છે. આ ફીલ્ડનો ઉપયોગ Django દ્વારા ડેટાબેઝને એક્સેસ કરતી વખતે મોડેલ ઇન્સ્ટન્સને વિશિષ્ટ રીતે ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે.

મોડલ મેટા વિકલ્પો

મોડલ કેવી રીતે વર્તે છે તે નિયંત્રિત કરવા માટે તમે Djangoમાં ઉપયોગ કરી શકો તેવા કેટલાક મેટા વિકલ્પો છે.

સૌથી સામાન્ય મેટા વિકલ્પ એ મોડેલનું default_field છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે ડેટાબેઝમાં કઈ ફીલ્ડનો ઉપયોગ જ્યારે નવો ઑબ્જેક્ટ બનાવવામાં આવે ત્યારે મોડલની ડિફૉલ્ટ મૂલ્ય તરીકે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ ઉપયોગી થઈ શકે છે જો તમે એવા ફીલ્ડ્સ માટે ડિફૉલ્ટ મૂલ્યનો ઉલ્લેખ કરવા માંગતા હોવ કે જેમાં કોઈ સ્પષ્ટ મૂલ્યો ન હોય, અથવા જો તમે ડેટાબેઝ દ્વારા આપમેળે ભરાયેલા ફીલ્ડ્સ માટે ડિફૉલ્ટ મૂલ્યનો ઉલ્લેખ કરવા માંગતા હો.

બીજો મેટા વિકલ્પ સીરીયલાઇઝર છે, જે ડેટાબેઝમાં ઓબ્જેક્ટ્સને સાચવતી વખતે કયા સીરીયલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ કરે છે. જો તમે Django દ્વારા આપમેળે પ્રદાન કરવામાં આવે છે તેના કરતાં અલગ સીરીલાઈઝરનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોવ તો આ ઉપયોગી થઈ શકે છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો