Datryswyd: sut i osod pandas mewn python gan git

Yn y byd sydd ohoni, mae delio â data wedi dod yn sgil hanfodol i ddatblygwyr a dadansoddwyr fel ei gilydd. Un llyfrgell bwerus sy'n helpu i berfformio dadansoddiad data yw pandas, sydd wedi'i adeiladu ar ben yr iaith raglennu Python. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar sut i osod pandas yn Python gan ddefnyddio mynd, deall sut mae'r llyfrgell yn gweithio, ac archwilio swyddogaethau amrywiol a fydd o gymorth yn ein tasgau dadansoddi data. Felly, gadewch inni blymio i mewn iddo.

Gosod pandas gan ddefnyddio Git

I osod pandas gan ddefnyddio Git, yn gyntaf mae angen i chi glonio'r ystorfa pandas o GitHub i'ch peiriant lleol. Unwaith y bydd gennych gopi o'r ystorfa, gallwch ddilyn y camau a grybwyllir isod i sefydlu popeth yn iawn.

git clone git://github.com/pandas-dev/pandas.git
cd pandas
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # On Windows use `venvScriptsactivate`
pip install -e .

Mae'r cod uchod yn gwneud y canlynol:

  • Clonio'r ystorfa pandas.
  • Yn newid y cyfeiriadur cyfredol i'r ffolder pandas.
  • Yn creu amgylchedd rhithwir o'r enw “venv”.
  • Yn actifadu'r amgylchedd rhithwir.
  • Yn gosod pandas mewn modd golygu, a fydd yn caniatáu ichi addasu'r cod ffynhonnell yn uniongyrchol.

Nawr bod gennym ni pandas wedi'i osod trwy Git, gallwn ni ddechrau gweithio gydag ef yn Python.

Dechrau arni gyda phandas

I ddechrau defnyddio pandas, bydd angen i chi fewnforio'r llyfrgell yn eich cod Python. Gallwch chi wneud hyn gan ddefnyddio'r gorchymyn canlynol:

import pandas as pd

Gyda phandas bellach wedi'u mewnforio, gallwch ddechrau gweithio gyda setiau data mewn fformatau amrywiol, megis cronfeydd data CSV, Excel, neu SQL. Mae Pandas yn defnyddio dau strwythur data allweddol ar gyfer trin data: Ffram Data a Cyfres.

Mae DataFrame yn dabl dau ddimensiwn gydag echelinau wedi'u labelu, tra bod Cyfres yn arae un-dimensiwn, wedi'i labelu. Mae'r strwythurau data hyn yn eich galluogi i berfformio gweithrediadau a dadansoddiadau amrywiol ar eich data.

Llwytho data ac archwilio

I ddangos sut i ddefnyddio pandas, gadewch i ni ystyried set ddata enghreifftiol - ffeil CSV gyda manylion am wahanol gynhyrchion, eu categorïau, a phrisiau. Gallwch lwytho'r ffeil a chreu DataFrame fel hyn:

data = pd.read_csv('products.csv')

I weld cynnwys y DataFrame, defnyddiwch y gorchymyn canlynol:

print(data.head())

Mae'r gwasanaeth bws pen () ffwythiant yn dychwelyd pum rhes gyntaf y DataFrame. Gallwch hefyd gyflawni gweithrediadau eraill fel cyfrifo ystadegau, hidlo data, a thrin colofnau gan ddefnyddio swyddogaethau pandas.

Casgliad

Trwy'r erthygl hon, fe wnaethon ni ddysgu sut i gosod pandas yn Python gan ddefnyddio Git ac archwilio cysyniadau sylfaenol y llyfrgell, megis DataFrames a Series. Yn ogystal, fe wnaethom ddysgu am lwytho ac archwilio data gan ddefnyddio swyddogaethau pandas. Gyda'r cysyniadau sylfaenol hyn, mae gennych bellach y wybodaeth sydd ei hangen i gyflawni tasgau dadansoddi data yn eich prosiectau. Wrth i chi barhau i weithio gyda phandas, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archwilio'r amrywiaeth eang o swyddogaethau a dulliau sydd gan y llyfrgell bwerus hon i'w cynnig - mae bob amser mwy i'w ddysgu ym myd data!

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment