Datryswyd: sut i drosi gair i rif mewn pandas python

Yn y byd sydd ohoni, mae trin a dadansoddi data wedi dod yn rhan hanfodol o wahanol ddiwydiannau. Un dasg o'r fath sy'n digwydd yn aml yw trosi geiriau i rifau mewn setiau data. Bydd yr erthygl hon yn trafod sut y gellir defnyddio llyfrgell bwerus Python, pandas, i gyflawni'r dasg hon yn effeithlon. Byddwn yn archwilio'r camau, y cod, a'r cysyniadau sy'n gysylltiedig â datrys y broblem hon, gan sicrhau eich bod yn deall y broses ac yn gallu ei gweithredu'n hawdd.

I ddechrau, gadewch inni ddeall y broblem yr ydym yn bwriadu ei datrys. Dychmygwch fod gennych chi set ddata gyda cholofn sy'n cynnwys rhifau wedi'u hysgrifennu mewn geiriau, fel “un,” “dau,” “tri,” ac ati. Ein nod yw trosi'r rhifau geiriau hyn yn gyfanrif gan ddefnyddio Python a phandas.

Cam 1: Mewngludo'r llyfrgelloedd angenrheidiol
I gyflawni'r dasg hon, yn gyntaf rhaid i ni fewnforio'r llyfrgelloedd gofynnol. Yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio'r llyfrgell pandas ar gyfer trin a thrin y data, a inflect ar gyfer trosi geiriau i rifau.

import pandas as pd
import inflect

llyfrgell pandas

Mae pandas yn llyfrgell trin a dadansoddi data ffynhonnell agored sy'n darparu strwythurau data a swyddogaethau sy'n ofynnol ar gyfer trin data strwythuredig. Mae wedi'i adeiladu ar ben iaith raglennu Python ac mae'n chwarae rhan arwyddocaol mewn rhagbrosesu, glanhau a dadansoddi data. Mae rhai o'i brif strwythurau data yn cynnwys Cyfres, DataFrame, a Mynegai, sy'n helpu i ddelio â gwahanol fathau o ddata a gweithrediadau.

ffurfdro llyfrgell

llyfrgell Python yw inflect sy'n cynorthwyo gyda chyfrifiadura lluosog ac enwau unigol, trefnolion, a throsi rhifau i eiriau neu eiriau i rifau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar ei allu i drosi geiriau i rifau. I ddefnyddio inflect, bydd angen i chi ei osod gan ddefnyddio'r gorchymyn canlynol:

!pip install inflect

Cam 2: Creu pandas DataFrame
Nawr ein bod wedi mewnforio'r llyfrgelloedd gofynnol, gadewch i ni greu pandas DataFrame gyda cholofn yn cynnwys rhifau fel geiriau. Bydd hyn yn gweithredu fel ein set ddata sampl at ddibenion darlunio.

data = {'Numbers_in_words': ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)

Cam 3: Trosi geiriau i rifau
Nesaf, byddwn yn defnyddio'r llyfrgell inflect i drosi'r rhifau mewn geiriau i'w cymheiriaid cyfanrif. Byddwn yn creu swyddogaeth o'r enw 'convert_word_to_number' sy'n cymryd gair fel mewnbwn ac yn dychwelyd y rhif cyfatebol.

def convert_word_to_number(word):
  p = inflect.engine()
  try:
    return p.singular_noun(word)
  except:
    return None

df['Numbers'] = df['Numbers_in_words'].apply(convert_word_to_number)
print(df)

Yn y pyt cod hwn, rydym yn diffinio swyddogaeth sy'n defnyddio'r injan inflect i drosi geiriau i rifau. Yna byddwn yn defnyddio'r dull pandas cymhwyso() i gymhwyso'r swyddogaeth hon i bob elfen o'r golofn 'Numbers_in_words' yn y DataFrame.

I grynhoi, rydym wedi gweld sut y gellir defnyddio Python, pandas, a inflect i drosi geiriau i rifau mewn set ddata. Mae Pandas yn arf hanfodol ar gyfer trin data, tra bod y llyfrgell yn cynorthwyo gweithrediadau sy'n cynnwys geiriau a rhifau. Trwy ddilyn y camau hyn, gallwch chi drosi rhifau geiriau yn gyfanrifau yn eich setiau data yn hawdd a dadansoddi a thrin eich data ymhellach. Codio hapus!

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment