Datryswyd: cyfres pandas yn ychwanegu gair at bob eitem mewn cyfres

Mae Pandas yn llyfrgell bwerus a hyblyg yn Python, a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer tasgau trin a dadansoddi data. Un o'r cydrannau allweddol o fewn Pandas yw'r Cyfres gwrthrych, sy'n cynnwys arae un-dimensiwn, wedi'i labelu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar broblem benodol: ychwanegu gair at bob eitem mewn Cyfres Pandas. Byddwn yn cerdded trwy ateb, gan drafod y cod gam wrth gam i ddeall ei weithrediad mewnol. Yn ogystal, byddwn yn trafod llyfrgelloedd, swyddogaethau cysylltiedig, ac yn rhoi mewnwelediad i broblemau tebyg.

Y dasg dan sylw yw cymryd Cyfres Pandas sy'n cynnwys tannau, ac ychwanegu gair at bob eitem yn yr arae. Bydd yr ateb a gyflwynwn yma yn defnyddio Pandas a'i alluoedd adeiledig i fynd i'r afael â'r broblem hon yn effeithlon ac yn effeithiol.

Yn gyntaf oll, gadewch i ni fewnforio'r llyfrgell angenrheidiol trwy fewnforio Pandas a chychwyn y data yn y Gyfres.

import pandas as pd

data = ['item1', 'item2', 'item3']
series = pd.Series(data)

Nesaf, mae angen inni ddiffinio'r gair yr ydym am ei ychwanegu. Yn yr enghraifft hon, byddwn yn defnyddio’r gair “enghraifft” fel y gair i atodi i bob eitem yng Nghyfres Pandas.

word_to_add = "example"

Awn ymlaen yn awr drwy gymhwyso'r .gwneud cais() dull i ychwanegu y gair dymunol at bob elfen yn y Gyfres.

series_with_added_word = series.apply(lambda x: x + ' ' + word_to_add)
print(series_with_added_word)

Bydd hyn yn cynhyrchu'r allbwn canlynol:

0    item1 example
1    item2 example
2    item3 example
dtype: object

Nawr ein bod wedi cyflawni'r nod yn llwyddiannus, gadewch i ni drafod y cod a'i gydrannau yn fwy manwl.

Cyfres Pandas

A Cyfres Pandas yn arae un-dimensiwn, wedi'i labelu sy'n gallu dal unrhyw fath o ddata, gan gynnwys ints, fflotiau, a gwrthrychau eraill. Mae sawl ffordd o greu Cyfres Pandas, fel y dangoswyd yn ein cam cychwynnol. Mae Cyfres A yn cynnal labeli mynegai, gan ganiatáu felly ar gyfer trin data yn fwy effeithlon a greddfol.

Swyddogaethau Lambda a chymhwyso() Dull

A swyddogaeth lambda yn swyddogaeth ddienw, mewnol yn Python. Mae'n ddefnyddiol mewn achosion lle gallai diffinio swyddogaeth reolaidd fod yn feichus neu'n ddiangen. Gall y swyddogaethau hyn gael unrhyw nifer o ddadleuon ond dim ond un mynegiant, sy'n cael ei werthuso a'i ddychwelyd. Yn enwedig yn achos y dull .apply(), mae swyddogaethau lambda yn symleiddio'r cod.

Roedd .gwneud cais() dull, ar y llaw arall, yn hwyluso cymhwyso swyddogaeth i bob eitem mewn Cyfres Pandas neu DataFrame. Mae'n ailadrodd yn effeithlon trwy bob elfen, gan ganiatáu ar gyfer ystod eang o addasu wrth drin data.

Yn ein datrysiad, fe wnaethom ddefnyddio swyddogaeth lambda ochr yn ochr â'r dull .apply() i gyflawni'r canlyniad a ddymunir. Trwy ddefnyddio'r dechneg hon, gwnaethom leihau faint o god sydd ei angen ac ychwanegu gair yn llwyddiannus at bob eitem yng Nghyfres Pandas.

I gloi, rydym wedi dangos amlbwrpasedd Pandas, yn benodol trwy Gyfres Pandas, i ddatrys problem gyffredin o ran trin data. Trwy ddefnyddio'r dull .apply() a swyddogaethau lambda, fe wnaethom groesi a newid yr elfennau yn y Gyfres yn effeithlon. Mae hyn yn enghraifft wych o sut y gellir mynd i'r afael â materion tebyg a'u goresgyn gan ddefnyddio'r offeryn pwerus, sef Pandas.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment