Datrys: gosod adweithio llwybrydd dom ac arbed

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â gosod React Router DOM yw bod angen llawer o gyfluniad a gosodiad arno. Gall fod yn anodd deall y gwahanol gydrannau a sut maent yn rhyngweithio â'i gilydd. Yn ogystal, gall fod yn anodd dadfygio unrhyw faterion sy'n codi yn ystod y gosodiad. Yn olaf, nid yw React Router DOM bob amser yn gydnaws â phob fersiwn o React, felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn defnyddio'r fersiwn gywir cyn ceisio gosod.

npm install react-router-dom --save

1. npm: Dyma'r offeryn llinell orchymyn ar gyfer Node.js, a ddefnyddir i osod pecynnau o ystorfa Rheolwr Pecyn Node (NPM).

2. gosod: Mae'r gorchymyn hwn yn dweud wrth npm i osod pecyn o'r storfa NPM.

3. react-router-dom: Dyma enw'r pecyn a fydd yn cael ei osod o ystorfa NPM.

4. –save: Mae'r faner hon yn dweud wrth npm i gadw'r pecyn hwn fel dibyniaeth yn ffeil package.json eich prosiect, fel y gellir ei ailosod yn hawdd yn ddiweddarach os oes angen.

Arbed cydran ymateb

Mae Cadw cydran adweithio yn React Router yn nodwedd sy'n eich galluogi i arbed cyflwr cydran React wrth lywio rhwng gwahanol lwybrau. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer cadw data defnyddwyr, megis mewnbynnau ffurflen, neu unrhyw wybodaeth cyflwr arall y mae angen ei chynnal ar draws newidiadau llwybr. Yna gellir adfer y gydran sydd wedi'i chadw pan fydd y defnyddiwr yn llywio'n ôl i'r un llwybr. Mae'r nodwedd hon ar gael yn React Router v4 ac uwch.

Gwahaniaeth rhwng npm install react router dom a npm install

Defnyddir NPM install react-router-dom i osod y llyfrgell React Router, sy'n darparu galluoedd llwybro i gymwysiadau React. Mae'n cynnwys cydrannau fel , , a sy'n helpu datblygwyr i greu tudalennau gwe deinamig a rhyngweithiol.

Ar y llaw arall, defnyddir gosod NPM i osod unrhyw becyn o gofrestrfa NPM. Gellir ei ddefnyddio i osod pecynnau fel React Router Dom neu unrhyw becyn arall o gofrestrfa NPM.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment