Datryswyd: ychwanegu favicon mewn html

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag ychwanegu favicon yn HTML yw bod angen codio ychwanegol arno. Eiconau bach yw ffavicons sy'n ymddangos yn y tab porwr neu far cyfeiriad gwefan. I ychwanegu favicon at dudalen HTML, rhaid i chi gynnwys elfen gyswllt gyda'r set priodoledd rel i “eicon llwybr byr” a'r priodoledd href wedi'i osod i leoliad y ffeil favicon. Gall hyn gymryd llawer o amser ac yn anodd i'r rhai nad ydynt yn gyfarwydd â chodio HTML. Yn ogystal, efallai na fydd rhai porwyr yn adnabod rhai mathau o favicons, felly mae'n bwysig sicrhau bod eich favicon yn gydnaws â phob porwr cyn ei ychwanegu at eich tudalen.

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

1. Mae'r llinell hon o god yn creu dolen i ffeil allanol, a ddefnyddir i arddangos eicon bach wrth ymyl teitl y dudalen yn y tab porwr.
2. Mae'r priodoledd “rel” yn nodi'r berthynas rhwng y ddogfen gyfredol a'r ddogfen gysylltiedig, sydd yn yr achos hwn yn eicon llwybr byr.
3. Mae'r briodwedd “href” yn nodi lleoliad y ddogfen gysylltiedig, sef “favicon.ico” yn yr achos hwn.
4. Mae'r priodoledd "math" yn pennu math cyfryngau'r ddogfen gysylltiedig, sydd yn yr achos hwn yn ddelwedd gyda fformat x-icon.

Beth yw favicon

Mae favicon (sy'n fyr ar gyfer "eicon ffefrynnau") yn ddelwedd fach, 16 × 16 sy'n gysylltiedig â gwefan neu dudalen we benodol. Fe'i dangosir ym mar cyfeiriad y porwr, wrth ymyl teitl y dudalen ac yn y rhestr nodau tudalen. Mae ffavicons yn cael eu defnyddio amlaf i ddarparu ffordd hawdd i ddefnyddwyr adnabod a llywio rhwng gwahanol wefannau.

Sut mae ychwanegu favicon yn HTML

Eicon bach yw favicon sy'n ymddangos yn nhab porwr gwefan. Fe'i defnyddir i helpu i adnabod eich gwefan a'i gwneud yn fwy adnabyddadwy i ymwelwyr. I ychwanegu favicon yn HTML, bydd angen i chi gynnwys y cod canlynol yn adran eich dogfen HTML:

Amnewid “path/to/favicon.ico” gyda'r llwybr i'r man lle rydych chi wedi storio'ch ffeil favicon. Dylai'r ffeil fod mewn fformat .ico, a 16×16 picsel neu 32×32 picsel mewn maint.

Sut i ychwanegu favicon SVG

1. Creu ffeil SVG: Y cam cyntaf yw creu ffeil SVG yr ydych am ei ddefnyddio fel favicon. Gallwch naill ai ei greu eich hun gan ddefnyddio golygydd graffeg fector fel Adobe Illustrator neu Inkscape, neu gallwch lawrlwytho un o'r we.

2. Trosi'r SVG i fformat ICO: Ar ôl i chi gael eich ffeil SVG, mae angen ichi ei throsi i fformat ICO. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio trawsnewidydd ar-lein rhad ac am ddim fel Convertio neu CloudConvert.

3. Ychwanegwch y tag cyswllt favicon yn HTML: Unwaith y bydd gennych eich ffeil ICO, ychwanegwch y cod canlynol yn adran eich dogfen HTML:

Bydd hyn yn dweud wrth borwyr mai dyma'r favicon ar gyfer eich gwefan a dylent ei ddangos pan fydd rhywun yn ymweld â'ch gwefan.

4. Profi a datrys problemau: Yn olaf, profwch eich favicon newydd trwy ymweld â'ch gwefan mewn gwahanol borwyr a dyfeisiau a gwnewch yn siŵr ei bod yn edrych yn dda ym mhobman! Os oes unrhyw broblemau, ceisiwch eu datrys gydag offer fel DevTools Google Chrome neu Offer Datblygwr Gwe Firefox.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment