Datryswyd: html template

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â thempledi HTML yw y gallant fod yn anodd eu haddasu a'u diweddaru. Mae templedi HTML yn aml yn cael eu creu gyda phwrpas penodol mewn golwg, felly efallai na fyddant yn addas ar gyfer pob math o wefannau neu gymwysiadau. Yn ogystal, gall fod yn anodd cynnal a diweddaru templedi HTML dros amser wrth i dechnolegau a thueddiadau newydd ddod i'r amlwg. Ar ben hynny, gall fod yn anodd sicrhau bod y cod yn ddilys ac yn gydnaws ar draws gwahanol borwyr. Yn olaf, os nad yw'r templed wedi'i optimeiddio ar gyfer optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), gallai gael effaith negyddol ar welededd gwefan mewn tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs).

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My HTML Template</title>
  </head>
  <body>

    <!-- Your content goes here -->

  </body>
</html>

1. – Mae'r llinell hon yn datgan y math o ddogfen fel dogfen HTML.
2. – Mae'r tag hwn yn nodi dechrau dogfen HTML.
3. – Mae'r tag hwn yn cynnwys gwybodaeth am y ddogfen, fel ei theitl, sgriptiau, a thaflenni arddull.
4. Fy Templed HTML – Mae'r llinell hon yn gosod teitl y dudalen i “Fy Templed HTML”.
5. – Mae'r tag hwn yn nodi diwedd adran pen y ddogfen.
6. – Mae'r tag hwn yn nodi lle dylid gosod yr holl gynnwys gweladwy mewn dogfen HTML, fel testun a delweddau.
7. - Mae hwn yn sylw sy'n eich atgoffa mai dyma lle y dylech ychwanegu eich cynnwys er mwyn i'ch tudalen we neu ddyluniad eich templed ymddangos ar y sgrin pan edrychir arno mewn ffenestr porwr neu borthladd app (fel dyfais symudol).
8. - Mae'r tag hwn yn nodi diwedd adran corff dogfen HTML, sy'n cynnwys yr holl gynnwys gweladwy i'w arddangos ar y sgrin pan gaiff ei weld mewn ffenestr porwr neu borthladd app (fel dyfais symudol).
9. – Mae'r tag hwn yn nodi mai dyma lle mae dogfen HTML yn dod i ben ac ni ddylid ychwanegu mwy o god ar ei ôl

Beth yw templed HTML

Mae templed HTML yn gynllun tudalen we wedi'i wneud ymlaen llaw y gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer creu gwefan. Mae'n cynnwys yr holl god HTML a CSS angenrheidiol i greu'r dudalen, yn ogystal ag unrhyw ddelweddau neu elfennau cyfryngau eraill. Defnyddir templedi yn aml i greu gwefannau yn gyflym heb orfod ysgrifennu'r holl god o'r dechrau.

Tag templed

Mae tagiau templed yn elfennau HTML a ddefnyddir i ddiffinio strwythur a chynnwys tudalen we. Cânt eu defnyddio i greu adrannau, penawdau, troedynnau, bwydlenni, ac elfennau eraill o wefan. Gellir defnyddio tagiau templed hefyd i ychwanegu cynnwys deinamig fel delweddau, fideos, neu gyfryngau eraill. Mae tagiau templed fel arfer wedi'u hysgrifennu mewn HTML a gellir eu steilio â CSS.

Sut mae cael templed HTML sylfaenol

1. Dechreuwch trwy greu dogfen HTML newydd. Gallwch wneud hyn trwy agor golygydd testun, fel Notepad neu TextEdit, a chadw'r ffeil gyda'r estyniad .html.

2. Ychwanegwch y cod templed HTML sylfaenol i'ch dogfen. Dylai hyn gynnwys y , , a thagiau, yn ogystal ag unrhyw elfennau angenrheidiol eraill fel teitl neu dagiau meta:
Teitl Fy Nhudalen


3. Ychwanegu cynnwys rhwng y corff tagiau i greu cynnwys eich tudalen. Gallai hyn gynnwys testun, delweddau, dolenni, a mwy:
Teitl Fy Nhudalen

Croeso i Fy Nhudalen We!

Dyma fy nhudalen we gyntaf gan ddefnyddio HTML! Dwi mor gyffrous!


Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment