Datryswyd: html favicon tag

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â'r tag favicon HTML yw nad yw'n cael ei gefnogi gan bob porwr. Er enghraifft, nid yw Internet Explorer yn cefnogi'r tag favicon, felly os yw gwefan yn defnyddio'r tag hwn, ni fydd defnyddwyr IE yn gallu gweld yr eicon. Yn ogystal, efallai y bydd angen cod ychwanegol ar rai porwyr er mwyn i'r favicon arddangos yn iawn. Gall hyn achosi dryswch a rhwystredigaeth i ddefnyddwyr sy'n disgwyl gweld eicon adnabyddadwy pan fyddant yn ymweld â gwefan.

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

1. Mae'r llinell hon o god yn creu elfen gyswllt i adnodd allanol, yn yr achos hwn ffeil o'r enw “favicon.ico”.
2. Mae'r briodwedd “rel” yn nodi'r berthynas rhwng y ddogfen gyfredol a'r adnodd cysylltiedig, yn yr achos hwn “eicon llwybr byr”.
3. Mae'r priodoledd “href” yn pennu lleoliad yr adnodd cysylltiedig, sef ffeil o'r enw “favicon.ico”.
4. Mae'r briodwedd “math” yn pennu'r math o gyfrwng sy'n gysylltiedig â'r adnodd cysylltiedig, sef math delwedd/x-eicon.

Tag Favicon

Mae'r tag favicon yn elfen HTML a ddefnyddir i nodi eicon bach sy'n cynrychioli gwefan. Fe'i dangosir fel arfer ym mar cyfeiriad y porwr, wrth ymyl teitl y dudalen, ac yn y rhestr nodau tudalen. Dylid gosod y tag favicon y tu mewn i adran dogfen HTML. Mae gan y tag favicon ddwy nodwedd: href a math. Mae'r briodwedd href yn pennu lleoliad y ffeil eicon, tra bod y briodwedd math yn pennu ei math MIME.

Sut i roi favicon mewn HTML

I ychwanegu favicon i dudalen HTML, mae angen i chi ddefnyddio'r tag. Mae'r Dylid gosod tag yn adran eich dogfen HTML, a dylai gynnwys y priodoleddau canlynol:

• rel = ”eicon llwybr byr”
• type=”delwedd/x-eicon”
• href=”llwybr/i/favicon.ico”

Er enghraifft:

...

...

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment