Datryswyd: sut i anfon ffeil html gyda express

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag anfon ffeiliau HTML gyda Express yw nad yw Express yn cefnogi gwasanaethu ffeiliau sefydlog fel HTML, CSS a JavaScript yn frodorol. I weini ffeiliau statig, rhaid i chi ddefnyddio offer canol fel express.static() neu'r offer canol cyflym.statig a ddarperir gan y pecyn gweini-statig. Bydd y nwyddau canol hwn yn caniatáu ichi nodi cyfeiriadur lle mae'ch ffeiliau sefydlog wedi'u lleoli ac yna mapio ceisiadau am y ffeiliau hynny i'r cyfeiriadur hwnnw.

To send an HTML file with Express, you can use the res.sendFile() method. This method takes the path of the file as its argument and sends it to the client.

Example: 
app.get('/', (req, res) => { 
   res.sendFile(__dirname + '/index.html'); 
});

1. app.get('/', (req, res) => {
// Mae'r llinell hon yn diffinio triniwr llwybr ar gyfer llwybr gwraidd y cais. Pan wneir cais i'r llwybr gwraidd, bydd y swyddogaeth galw'n ôl yn cael ei gweithredu gyda gwrthrychau req ac res fel ei ddadleuon.

2. res.sendFile(__dirname + '/index.html');
// Mae'r llinell hon yn defnyddio'r dull Express sendFile() i anfon ffeil HTML wedi'i lleoli yn __dirname + '/index.html' i'r cleient fel ymateb i'w cais am lwybr gwraidd y rhaglen

Beth yw ffeil HTML

Ffeil Iaith Marcio Hyperdestun yw ffeil HTML, a ddefnyddir i greu tudalennau gwe. Mae ffeiliau HTML yn cynnwys tagiau a phriodoleddau sy'n diffinio strwythur a chynnwys tudalen we. Maent wedi'u hysgrifennu mewn testun plaen, felly gellir eu hagor a'u golygu gydag unrhyw olygydd testun.

Am ExpressJS

Mae ExpressJS yn fframwaith cymhwysiad gwe ar gyfer Node.js, a ryddhawyd fel meddalwedd ffynhonnell agored am ddim o dan y Drwydded MIT. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer adeiladu cymwysiadau gwe ac APIs. Fe'i gelwir yn fframwaith gweinydd safonol de facto ar gyfer Node.js.

Mae ExpressJS yn darparu set gadarn o nodweddion i ddatblygu cymwysiadau gwe a symudol. Mae'n symleiddio'r broses o lwybro ceisiadau, rheoli nwyddau canol, rendro tudalennau HTML ac anfon ymatebion i ochr y cleient. Mae ExpressJS hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer peiriannau templed fel Jade, EJS a Handlebars.

Mae fframwaith ExpressJS yn seiliedig ar JavaScript ac yn defnyddio patrwm pensaernïaeth MVC (Model-View-Controller) sy'n helpu datblygwyr i greu cymwysiadau graddadwy yn rhwydd. Yn ogystal, mae'n caniatáu i ddatblygwyr ddefnyddio cronfeydd data lluosog fel MongoDB, Redis, MySQL ac ati, sy'n ei gwneud hi'n haws adeiladu cymwysiadau cymhleth.

Sut mae anfon ffeil HTML gan ddefnyddio Express

I anfon ffeil HTML gan ddefnyddio Express, mae angen i chi ddefnyddio'r dull res.sendFile(). Mae'r dull hwn yn cymryd llwybr y ffeil fel dadl ac yn ei anfon fel ymateb i'r cleient.

enghraifft:
app.get('/', (req, res) => {
res.sendFile(__dirname + '/index.html');
});

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment