Datryswyd: html ngfor gyda mynegai

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â defnyddio cyfarwyddeb ngFor gyda mynegai yw y gall arwain at ganlyniadau annisgwyl pan fydd y data'n cael ei ailadrodd dros newidiadau. Mae hyn oherwydd nad yw'r mynegai'n cael ei ddiweddaru'n awtomatig pan fydd eitemau'n cael eu hychwanegu neu eu tynnu o'r arae, felly os ychwanegir eitem newydd ym mynegai 0, bydd mynegeion yr holl eitemau eraill yn cael eu symud i lawr fesul un. Gall hyn arwain at ddangos data anghywir yn eich golwg neu ymddygiad annisgwyl yn eich cais.

<ul>
  <li *ngFor="let item of items; let i = index">{{i}} - {{item}}</li>
</ul>

1. Mae'r llinell hon o god yn creu rhestr heb ei threfnu.
2. Defnyddir y gyfarwyddeb *ngFor i ddolennu drwy'r arae eitemau ac arddangos pob eitem yn y rhestr.
3. Defnyddir yr allweddair gadael i ddatgan newidyn o'r enw “eitem” sy'n dal yr eitem gyfredol yn iteriad y ddolen.
4. Defnyddir yr allweddair let hefyd i ddatgan newidyn o'r enw “i” sy'n dal mynegai'r eitem gyfredol yn iteriad y ddolen.
5. Mae'r llinell hon yn dangos pob eitem yn y rhestr gyda'i rhif mynegai (gan ddechrau o 0).

Beth yw Angular

Mae Angular yn fframwaith cymhwysiad gwe pen blaen ffynhonnell agored sy'n seiliedig ar JavaScript a gynhelir yn bennaf gan Google a chan gymuned o unigolion a chorfforaethau i fynd i'r afael â llawer o'r heriau a wynebir wrth ddatblygu cymwysiadau un dudalen. Mae'r cydrannau JavaScript yn ategu Apache Cordova, fframwaith a ddefnyddir ar gyfer datblygu apiau symudol traws-lwyfan. Ei nod yw symleiddio datblygiad a phrofi cymwysiadau o'r fath trwy ddarparu fframwaith ar gyfer pensaernïaeth model-gweld-rheolwr ochr y cleient (MVC) a model-view-viewmodel (MVVM), ynghyd â chydrannau a ddefnyddir yn gyffredin mewn cymwysiadau Rhyngrwyd cyfoethog.

ngFor elfen

Mae NgFor yn gyfarwyddeb strwythurol onglog sy'n ein galluogi i ddolennu data a chreu templed ar gyfer pob eitem mewn arae neu wrthrych. Fe'i defnyddir i ailadrodd elfen HTML benodol nifer penodol o weithiau. Gellir defnyddio NgFor i arddangos data o arae, gwrthrych, neu linyn. Gellir ei ddefnyddio hefyd i gynhyrchu elfennau HTML yn seiliedig ar werthoedd arae neu wrthrych. Yn nodweddiadol, defnyddir NgFor ar y cyd â chyfarwyddebau Angular eraill fel ngIf a ngSwitch.

Sut i gael mynegai o elfen ngFor

Gallwch ddefnyddio'r allweddair mynegai i gael mynegai elfen mewn dolen ngFor. Mae'r gystrawen ar gyfer hyn fel a ganlyn:

{{i}} – {{item}}

Yn yr enghraifft hon, bydd y newidyn “i” yn cynnwys mynegai cyfredol y ddolen. Yna gallwch chi ddefnyddio'r newidyn hwn i gyrchu neu addasu elfennau yn eich rhestr.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment