Datryswyd: seibiwch jquery fideo html5

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag oedi fideo HTML5 gan ddefnyddio jQuery yw nad yw'n cael ei gefnogi ym mhob porwr. Er bod y rhan fwyaf o borwyr modern yn cefnogi fideo HTML5, efallai na fydd rhai fersiynau hŷn o Internet Explorer a phorwyr eraill. Yn ogystal, nid oes gan jQuery ddull adeiledig ar gyfer seibio fideo HTML5, felly mae'n rhaid i ddatblygwyr ddefnyddio datrysiad fel gosod eiddo cyfredol yr elfen fideo i 0 neu ddefnyddio llyfrgell allanol fel MediaElement.js i oedi'r fideo.

<script>
 $(document).ready(function(){
  $("#video").click(function(){
   if($("#video").get(0).paused){
    $("#video").get(0).play(); 
   } else { 
    $("#video").get(0).pause(); 
   } 
  }); 
 }); 
</script>

1.

Mae fideos Youtube wedi'u hymgorffori mewn dogfen HTML gan ddefnyddio elfen iframe. Mae hyn yn caniatáu ichi fewnosod fideo Youtube yn uniongyrchol i'ch tudalen heb orfod defnyddio unrhyw god neu ategion ychwanegol. Mae'r elfen iframe hefyd yn caniatáu mwy o addasu ymddangosiad ac ymddygiad y fideo na gyda'r

Sut i seibio fideo yn html5 gan ddefnyddio jQuery

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment