Datryswyd: delwedd gefndir html yn ffitio i'r sgrin

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â delweddau cefndir HTML sy'n ffitio i'r sgrin yw efallai na fydd y ddelwedd yn graddio'n iawn. Gall hyn arwain at ddelwedd ystumiedig neu estynedig, a all dynnu sylw a thynnu oddi ar ddyluniad cyffredinol y dudalen. Yn ogystal, os yw'r ddelwedd yn rhy fawr i'r sgrin, gall achosi amseroedd llwytho araf a pherfformiad gwael.

<style> 
  body { 
    background-image: url("background.jpg"); 
    background-size: cover; 
  } 
</style>

1.

Bydd hyn yn gwneud i'r ddelwedd gefndir ffitio'r sgrin waeth beth yw ei maint.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment