Datrys: html corff uchder llawn

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag uchder llawn corff HTML yw nad yw'n ystyried uchder elfennau y tu allan i'r corff, megis y pennawd, y troedyn ac elfennau eraill. Gall hyn arwain at gynllun tudalen sy'n edrych yn anghytbwys neu'n anghyflawn. Yn ogystal, os yw'r cynnwys yn y corff yn hirach nag uchder y porth gwylio, yna efallai y bydd defnyddwyr yn cael anhawster sgrolio i lawr i weld y cyfan.

<html>
 <body style="height: 100vh;">
 </body>
</html>

1. – Dyma'r tag agoriadol ar gyfer dogfen HTML.
2. – Dyma'r tag agoriadol ar gyfer elfen corff y ddogfen HTML, ac mae'n cynnwys nodwedd arddull sy'n gosod uchder y corff i 100 o unedau uchder porth gwylio (vh).
3. – Dyma'r tag cau ar gyfer elfen corff y ddogfen HTML.
4. – Dyma'r tag cau ar gyfer dogfen HTML.

elfen corff

Mae gan HTML sawl elfen o'r corff a ddefnyddir i ddiffinio cynnwys tudalen we. Mae elfennau mwyaf cyffredin y corff yn cynnwys y tag, a ddefnyddir i ddiffinio prif gynnwys tudalen we; yr

drwy

tagiau, a ddefnyddir i ddiffinio penawdau; a'r

tag, a ddefnyddir i ddiffinio paragraffau. Mae elfennau eraill y corff yn cynnwys rhestrau (

  ,

   , a

  1. ) a delweddau ().

   Beth yw'r gwahaniaeth rhwng HTML a thagiau

   Defnyddir y tag HTML i gynnwys gwybodaeth am y ddogfen, megis ei theitl, geiriau allweddol, a metadata eraill. Fe'i defnyddir hefyd i gysylltu adnoddau allanol megis dalennau arddull a sgriptiau. Dylid gosod y tag ar ddechrau dogfen HTML, cyn y tag.

   Defnyddir y tag HTML i gynnwys yr holl gynnwys a fydd yn cael ei arddangos ar dudalen we. Mae hyn yn cynnwys testun, delweddau, dolenni, ac unrhyw elfennau eraill sy'n rhan o gynnwys y dudalen. Dylid gosod y tag ar ôl y tag mewn dogfen HTML.

   Sut ydw i'n gwneud fy nghorff uchder llawn mewn html

   I wneud eich corff yn llawn uchder mewn HTML, gallwch ddefnyddio'r eiddo CSS “uchder: 100vh”. Bydd hyn yn gosod uchder elfen y corff i fod yn gyfartal ag uchder llawn y porth gwylio. Gallwch hefyd ddefnyddio unedau eraill fel picsel neu ganrannau os yw'n well gennych. Yn ogystal, gallwch chi osod gwerth isafswm uchder os ydych chi am sicrhau bod eich cynnwys bob amser yn weladwy waeth pa mor fach yw'r porth gwylio.

   Pam nad yw html yn daldra llawn

   Nid yw HTML yn uchder llawn oherwydd ei fod yn iaith farcio ac nid yn iaith raglennu. Defnyddir HTML i strwythuro a chyflwyno cynnwys ar y we, ond nid oes ganddo'r gallu i reoli gosodiad elfennau ar dudalen. Ni all addasu maint yr elfennau na'u gosod i fod yn uchder llawn. Rhaid gwneud hyn gan ddefnyddio CSS neu ieithoedd rhaglennu eraill.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment