Datryswyd: center p html

Y brif broblem sy'n gysylltiedig â chanoli elfennau HTML yw y gall fod yn anodd cyflawni canlyniad cyson ar draws gwahanol borwyr. Mae hyn oherwydd bod gan bob porwr ei ddehongliad ei hun o sut y dylid canoli elfennau, ac mae amrywiol ddulliau ar gael ar gyfer canoli elfennau. Yn ogystal, efallai na fydd rhai porwyr hŷn yn cefnogi'r dulliau mwy modern o ganoli elfennau HTML.

<p align="center">This text is centered.</p>

1. Mae'r llinell hon o god yn gosod aliniad y testun i'w ganoli. Y tag HTML

yn nodi mai elfen paragraff yw hon, ac mae'r briodwedd aliniad = ”canol” yn gosod aliniad y testun o fewn yr elfen honno i'w ganoli.

2. Mae'r llinell hon o god yn dangos y testun "Mae'r testun hwn wedi'i ganoli." mewn ffenestr porwr, gyda'i aliniad wedi'i osod i'r canol fel y nodir yn llinell 1.

alinio Priodoledd

Mae

defnyddir priodoledd alinio i osod aliniad paragraff yn HTML. Gellir ei ddefnyddio i osod aliniad testun o fewn paragraff, yn ogystal ag aliniad paragraff cyfan ar y dudalen. Y gwerthoedd posibl ar gyfer y nodwedd hon yw chwith, de, canol, cyfiawnhad ac etifeddwch. Mae'r gwerth rhagosodedig ar ôl.

Wrth ddefnyddio'r priodoledd aliniad â thestun o fewn paragraff, bydd yn achosi i bob llinell o destun yn y paragraff hwnnw gael ei halinio yn ôl y gwerth a nodir. Er enghraifft:

Bydd y llinell hon o destun yn ganolog.

Bydd hyn yn achosi i bob llinell o destun yn y paragraff penodol hwn gael ei ganoli ar y dudalen.

Wrth ddefnyddio'r priodoledd aliniad gyda pharagraff cyfan, bydd yn achosi i'r paragraff penodol hwnnw gael ei alinio yn ôl y gwerth a nodir. Er enghraifft:

Bydd y llinell gyfan hon o destun wedi'i halinio i'r dde.

Bydd hyn yn achosi i'r llinell benodol hon o destun (ac unrhyw gynnwys arall sydd ynddo) gael ei alinio i'r dde ar y dudalen.

Sut i osod aliniad Testun yn HTML

Mae gosod aliniad testun yn HTML yn cael ei wneud gyda'r priodoledd arddull. Mae'r priodoledd arddull yn pennu arddull mewnlin ar gyfer elfen.

I osod aliniad testun yn HTML, defnyddiwch y priodoledd arddull a'r priodwedd alinio testun. Mae priodwedd aliniad testun yn pennu aliniad llorweddol testun mewn elfen.

Mae'r enghraifft ganlynol yn dangos sut i osod chwith, dde, canol, a chyfiawnhau aliniadau ar gyfer paragraff:

Mae hwn wedi'i alinio i'r chwith.

Mae hyn wedi'i alinio'n gywir.

Mae hyn wedi'i alinio â'r canol.

Mae hyn yn cael ei gyfiawnhau.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment