Datryswyd: autoplay sain html

Y brif broblem sy'n gysylltiedig ag awtochwarae sain HTML yw y gall fod yn aflonyddgar ac yn annifyr i ddefnyddwyr. Gall synau sy'n cael eu chwarae'n awtomatig ddechrau'n annisgwyl, gan dorri ar draws profiad y defnyddiwr a thynnu eu sylw oddi ar y cynnwys y maent yn ceisio ei ddefnyddio. Yn ogystal, gall rhai porwyr rwystro synau sy'n cael eu chwarae'n awtomatig yn gyfan gwbl, gan eu gwneud yn anhygyrch i ddefnyddwyr. Yn olaf, mae ystyriaethau hygyrchedd wrth ddefnyddio sain wedi'i chwarae'n awtomatig; os oes gan ddefnyddiwr nam ar ei glyw neu os yw mewn amgylchedd swnllyd, efallai na fydd yn gallu clywed y sain o gwbl.

<audio autoplay>
  <source src="sound.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

1. Mae'r llinell hon o god yn creu elfen sain a fydd yn chwarae'n awtomatig pan fydd y dudalen yn cael ei llwytho:

Priodoledd awtochwarae sain

Mae'r priodoledd awtochwarae sain yn elfen HTML sy'n caniatáu i borwr chwarae ffeil sain yn awtomatig pan fydd y dudalen yn llwytho. Gellir defnyddio'r nodwedd hon i ychwanegu effeithiau sain neu gerddoriaeth gefndir i dudalen we. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer chwarae hysbysebion neu gynnwys arall sydd angen sylw ar unwaith. Gellir gosod y priodoledd autoplay yn wir neu'n anwir, yn dibynnu a ddylai'r sain ddechrau chwarae'n awtomatig pan fydd y dudalen yn llwytho.

Sut ydw i'n chwarae cerddoriaeth yn awtomatig ar fy ngwefan HTML

5

I chwarae cerddoriaeth yn awtomatig ar wefan HTML gan ddefnyddio HTML5, bydd angen i chi ddefnyddio'r

Dyma enghraifft o sut y byddech chi'n defnyddio'r elfen hon:

Gallwch hefyd ychwanegu priodoleddau ychwanegol fel dolen a rheolyddion os ydych chi eisiau mwy o reolaeth dros sut mae'ch sain yn chwarae ar eich gwefan.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment