Datryswyd: analluogi awtolenwi mewnbwn ffurflen html

Y brif broblem gydag analluogi awtolenwi mewnbwn ffurflen HTML yw y gall ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr gwblhau ffurflenni. Gall hyn fod yn arbennig o broblemus ar wefannau lle defnyddir ffurflenni i gasglu data gan ddefnyddwyr. Os nad yw defnyddwyr yn gallu llenwi ffurflenni, gall hyn arwain at golli data a busnes o bosibl yn cael ei golli.

<input type="text" autocomplete="off">

Mae'r llinell god uchod yn creu elfen fewnbwn o destun teip, gyda'r priodoledd awtolenwi wedi'i osod i “ddiffodd”. Mae hyn yn analluogi nodwedd awtolenwi'r porwr ar gyfer y maes mewnbwn testun penodol hwn.

Porwr yn awtolenwi ac yn llenwi'n awtomatig

Mae awtolenwi porwr ac awtolenwi yn nodweddion sy'n galluogi defnyddwyr i deipio gair neu ymadrodd a chael y porwr i lenwi'r cyfeiriad gwe cywir neu wybodaeth arall yn awtomatig. Gall hyn fod yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n ceisio dod o hyd i wefan benodol neu ddarn o wybodaeth ar y we.

Swyddi cysylltiedig:

Leave a Comment